สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 2908  
Feb 2020 3707  
Mar 2020 4520  
Apr 2020 4589  
May 2020 5047  
Jun 2020 5264  
Jul 2020 8265  
Aug 2020 6747  
Sep 2020 7850  
Oct 2020 7955  
Nov 2020 4591  
Dec 2020 0