สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2020   360  
2 Sep 2020   179  
3 Sep 2020   152  
4 Sep 2020   159  
5 Sep 2020   102  
6 Sep 2020   85  
7 Sep 2020   379  
8 Sep 2020   229  
9 Sep 2020   161  
10 Sep 2020   155  
11 Sep 2020   239  
12 Sep 2020   170  
13 Sep 2020   160  
14 Sep 2020   236  
15 Sep 2020   483  
16 Sep 2020   849  
17 Sep 2020   280  
18 Sep 2020   338  
19 Sep 2020   155  
20 Sep 2020   258  
21 Sep 2020   250  
22 Sep 2020   131  
23 Sep 2020   0  
24 Sep 2020   0  
25 Sep 2020   0  
26 Sep 2020   0  
27 Sep 2020   0  
28 Sep 2020   0  
29 Sep 2020   0  
30 Sep 2020   0