สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2020   78  
2 Jun 2020   92  
3 Jun 2020   102  
4 Jun 2020   423  
5 Jun 2020   107  
6 Jun 2020   259  
7 Jun 2020   74  
8 Jun 2020   174  
9 Jun 2020   211  
10 Jun 2020   236  
11 Jun 2020   247  
12 Jun 2020   260  
13 Jun 2020   149  
14 Jun 2020   139  
15 Jun 2020   143  
16 Jun 2020   160  
17 Jun 2020   190  
18 Jun 2020   191  
19 Jun 2020   226  
20 Jun 2020   162  
21 Jun 2020   132  
22 Jun 2020   149  
23 Jun 2020   178  
24 Jun 2020   207  
25 Jun 2020   197  
26 Jun 2020   140  
27 Jun 2020   102  
28 Jun 2020   213  
29 Jun 2020   119  
30 Jun 2020   204