สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2020   157  
2 May 2020   124  
3 May 2020   96  
4 May 2020   94  
5 May 2020   118  
6 May 2020   180  
7 May 2020   210  
8 May 2020   135  
9 May 2020   163  
10 May 2020   141  
11 May 2020   166  
12 May 2020   117  
13 May 2020   112  
14 May 2020   145  
15 May 2020   121  
16 May 2020   123  
17 May 2020   223  
18 May 2020   166  
19 May 2020   141  
20 May 2020   136  
21 May 2020   109  
22 May 2020   309  
23 May 2020   143  
24 May 2020   253  
25 May 2020   176  
26 May 2020   274  
27 May 2020   150  
28 May 2020   135  
29 May 2020   347  
30 May 2020   96  
31 May 2020   187