สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2020   114  
2 Apr 2020   184  
3 Apr 2020   257  
4 Apr 2020   118  
5 Apr 2020   122  
6 Apr 2020   96  
7 Apr 2020   149  
8 Apr 2020   95  
9 Apr 2020   110  
10 Apr 2020   139  
11 Apr 2020   61  
12 Apr 2020   122  
13 Apr 2020   87  
14 Apr 2020   300  
15 Apr 2020   121  
16 Apr 2020   116  
17 Apr 2020   102  
18 Apr 2020   117  
19 Apr 2020   56  
20 Apr 2020   219  
21 Apr 2020   166  
22 Apr 2020   231  
23 Apr 2020   174  
24 Apr 2020   124  
25 Apr 2020   105  
26 Apr 2020   97  
27 Apr 2020   114  
28 Apr 2020   401  
29 Apr 2020   221  
30 Apr 2020   271