สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2020   70  
2 Mar 2020   125  
3 Mar 2020   155  
4 Mar 2020   209  
5 Mar 2020   96  
6 Mar 2020   269  
7 Mar 2020   67  
8 Mar 2020   77  
9 Mar 2020   174  
10 Mar 2020   146  
11 Mar 2020   129  
12 Mar 2020   123  
13 Mar 2020   169  
14 Mar 2020   193  
15 Mar 2020   246  
16 Mar 2020   151  
17 Mar 2020   152  
18 Mar 2020   218  
19 Mar 2020   162  
20 Mar 2020   77  
21 Mar 2020   103  
22 Mar 2020   147  
23 Mar 2020   113  
24 Mar 2020   81  
25 Mar 2020   92  
26 Mar 2020   169  
27 Mar 2020   176  
28 Mar 2020   210  
29 Mar 2020   112  
30 Mar 2020   151  
31 Mar 2020   158