สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2020   81  
2 Feb 2020   102  
3 Feb 2020   145  
4 Feb 2020   96  
5 Feb 2020   73  
6 Feb 2020   121  
7 Feb 2020   202  
8 Feb 2020   103  
9 Feb 2020   264  
10 Feb 2020   139  
11 Feb 2020   110  
12 Feb 2020   68  
13 Feb 2020   124  
14 Feb 2020   71  
15 Feb 2020   262  
16 Feb 2020   69  
17 Feb 2020   137  
18 Feb 2020   163  
19 Feb 2020   67  
20 Feb 2020   183  
21 Feb 2020   118  
22 Feb 2020   97  
23 Feb 2020   69  
24 Feb 2020   221  
25 Feb 2020   88  
26 Feb 2020   121  
27 Feb 2020   142  
28 Feb 2020   83  
29 Feb 2020   188