สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2020   78  
2 Nov 2020   136  
3 Nov 2020   111  
4 Nov 2020   154  
5 Nov 2020   177  
6 Nov 2020   147  
7 Nov 2020   100  
8 Nov 2020   144  
9 Nov 2020   332  
10 Nov 2020   140  
11 Nov 2020   156  
12 Nov 2020   261  
13 Nov 2020   133  
14 Nov 2020   106  
15 Nov 2020   73  
16 Nov 2020   108  
17 Nov 2020   117  
18 Nov 2020   129  
19 Nov 2020   82  
20 Nov 2020   172  
21 Nov 2020   136  
22 Nov 2020   296  
23 Nov 2020   220  
24 Nov 2020   157  
25 Nov 2020   171  
26 Nov 2020   363  
27 Nov 2020   141  
28 Nov 2020   202  
29 Nov 2020   43  
30 Nov 2020   0