สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2020   54  
2 Jan 2020   133  
3 Jan 2020   69  
4 Jan 2020   197  
5 Jan 2020   49  
6 Jan 2020   74  
7 Jan 2020   118  
8 Jan 2020   66  
9 Jan 2020   117  
10 Jan 2020   88  
11 Jan 2020   91  
12 Jan 2020   88  
13 Jan 2020   71  
14 Jan 2020   153  
15 Jan 2020   78  
16 Jan 2020   102  
17 Jan 2020   103  
18 Jan 2020   83  
19 Jan 2020   63  
20 Jan 2020   91  
21 Jan 2020   76  
22 Jan 2020   102  
23 Jan 2020   79  
24 Jan 2020   79  
25 Jan 2020   106  
26 Jan 2020   91  
27 Jan 2020   121  
28 Jan 2020   101  
29 Jan 2020   101  
30 Jan 2020   89  
31 Jan 2020   75