สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2020   158  
2 Aug 2020   334  
3 Aug 2020   226  
4 Aug 2020   992  
5 Aug 2020   326  
6 Aug 2020   332  
7 Aug 2020   243  
8 Aug 2020   149  
9 Aug 2020   283  
10 Aug 2020   229  
11 Aug 2020   173  
12 Aug 2020   92  
13 Aug 2020   138  
14 Aug 2020   140  
15 Aug 2020   123  
16 Aug 2020   84  
17 Aug 2020   176  
18 Aug 2020   158  
19 Aug 2020   150  
20 Aug 2020   184  
21 Aug 2020   238  
22 Aug 2020   128  
23 Aug 2020   149  
24 Aug 2020   207  
25 Aug 2020   143  
26 Aug 2020   162  
27 Aug 2020   342  
28 Aug 2020   165  
29 Aug 2020   151  
30 Aug 2020   173  
31 Aug 2020   199