สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2019   39  
2 Sep 2019   42  
3 Sep 2019   55  
4 Sep 2019   49  
5 Sep 2019   46  
6 Sep 2019   27  
7 Sep 2019   75  
8 Sep 2019   64  
9 Sep 2019   51  
10 Sep 2019   54  
11 Sep 2019   70  
12 Sep 2019   43  
13 Sep 2019   38  
14 Sep 2019   168  
15 Sep 2019   44  
16 Sep 2019   166  
17 Sep 2019   107  
18 Sep 2019   60  
19 Sep 2019   70  
20 Sep 2019   46  
21 Sep 2019   32  
22 Sep 2019   37  
23 Sep 2019   55  
24 Sep 2019   75  
25 Sep 2019   136  
26 Sep 2019   70  
27 Sep 2019   70  
28 Sep 2019   53  
29 Sep 2019   63  
30 Sep 2019   47