สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2019   246  
2 Dec 2019   93  
3 Dec 2019   117  
4 Dec 2019   58  
5 Dec 2019   61  
6 Dec 2019   44  
7 Dec 2019   35  
8 Dec 2019   50  
9 Dec 2019   289  
10 Dec 2019   165  
11 Dec 2019   164  
12 Dec 2019   137  
13 Dec 2019   69  
14 Dec 2019   83  
15 Dec 2019   95  
16 Dec 2019   70  
17 Dec 2019   98  
18 Dec 2019   109  
19 Dec 2019   99  
20 Dec 2019   118  
21 Dec 2019   42  
22 Dec 2019   82  
23 Dec 2019   62  
24 Dec 2019   122  
25 Dec 2019   104  
26 Dec 2019   129  
27 Dec 2019   102  
28 Dec 2019   100  
29 Dec 2019   80  
30 Dec 2019   82  
31 Dec 2019   82