สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2019   69  
2 Oct 2019   31  
3 Oct 2019   85  
4 Oct 2019   72  
5 Oct 2019   78  
6 Oct 2019   115  
7 Oct 2019   74  
8 Oct 2019   61  
9 Oct 2019   183  
10 Oct 2019   137  
11 Oct 2019   39  
12 Oct 2019   78  
13 Oct 2019   61  
14 Oct 2019   90  
15 Oct 2019   67  
16 Oct 2019   21  
17 Oct 2019   92  
18 Oct 2019   41  
19 Oct 2019   29  
20 Oct 2019   124  
21 Oct 2019   169  
22 Oct 2019   71  
23 Oct 2019   41  
24 Oct 2019   52  
25 Oct 2019   26  
26 Oct 2019   120  
27 Oct 2019   49  
28 Oct 2019   38  
29 Oct 2019   51  
30 Oct 2019   36  
31 Oct 2019   54