สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2018   4  
2 Apr 2018   1  
3 Apr 2018   1  
4 Apr 2018   3  
5 Apr 2018   1  
6 Apr 2018   6  
7 Apr 2018   2  
8 Apr 2018   1  
9 Apr 2018   1  
10 Apr 2018   170  
11 Apr 2018   3  
12 Apr 2018   0  
13 Apr 2018   3  
14 Apr 2018   9  
15 Apr 2018   3  
16 Apr 2018   0  
17 Apr 2018   6  
18 Apr 2018   93  
19 Apr 2018   15  
20 Apr 2018   12  
21 Apr 2018   9  
22 Apr 2018   12  
23 Apr 2018   554  
24 Apr 2018   1831  
25 Apr 2018   1764  
26 Apr 2018   1462  
27 Apr 2018   1736  
28 Apr 2018   1593  
29 Apr 2018   1196  
30 Apr 2018   2150