สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2016   28  
2 Dec 2016   12  
3 Dec 2016   12  
4 Dec 2016   16  
5 Dec 2016   0  
6 Dec 2016   36  
7 Dec 2016   20  
8 Dec 2016   0  
9 Dec 2016   0  
10 Dec 2016   0  
11 Dec 2016   0  
12 Dec 2016   4  
13 Dec 2016   8  
14 Dec 2016   4  
15 Dec 2016   0  
16 Dec 2016   0  
17 Dec 2016   0  
18 Dec 2016   0  
19 Dec 2016   4  
20 Dec 2016   4  
21 Dec 2016   4  
22 Dec 2016   20  
23 Dec 2016   32  
24 Dec 2016   8  
25 Dec 2016   0  
26 Dec 2016   16  
27 Dec 2016   8  
28 Dec 2016   0  
29 Dec 2016   0  
30 Dec 2016   4  
31 Dec 2016   0