เชิญสมัครเป็นสมาชิก

เรียนท่านผู้อ่านทุกท่าน หากท่านได้คลิกเข้าไปอ่านบทความหัวข้อต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของเรา แล้วรู้สึกพึงพอใจ และพิจารณาเห็นว่ามีประโยชน์ ก็ขอเชิญชวนท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อจะได้ใกล้ชิดกับทีมงานของเราผ่านการติดต่อสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนั้น สมาชิกยังสามารถเสนอข้อมูลที่คิดว่าจะช่วยเติมเต็มสาระให้กับเว็บไซต์ได้สะดวกขึ้น

ข้อดีของการเป็นสมาชิก

ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ นอกจากมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับทีมงานของเราผ่านการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังจะได้สิทธิพิเศษในการรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับวงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยทีมงานเรามีบริการส่งข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในวงการธุรกิจบรรจุภัณฑ์ประเภทนี้ให้กับสมาชิกที่ต้องการผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น อีเมล เป็นต้น

นอกจากนั้น สมาชิกยังได้สิทธิพิเศษในการรับข้อมูล การจัดโปรโมชั่น ลด แจก และแถมสินค้า จากผู้ประกอบการต่าง ๆ ภายในเวลาอันรวดเร็วด้วย โดยจะได้รับข่าวประเภทนี้ก่อนผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ และหากทางเว็บไซต์จัดกิจกรรมซึ่งอาจจะเป็นการรวมพลไปท่องเที่ยว ไปทำประโยชน์ให้กับสาธารณะต่าง ๆ หรือจัดกิจกรรมชิงรางวัล ทีมงานเราก็จะเลือกท่านที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นลำดับแรก

ดังนั้น ทีมงานเราจึงขอเชิญชวนทุกท่านสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ โดยทีมงานเรายินดีต้อนรับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนหรือวัยใด ทุกท่านก็มีความเสมอภาคในการสมัครเป็นสมาชิก