เกี่ยวกับเรา

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและการทำงานของมนุษย์เรามายาวนาน ซึ่งด้วยความสำคัญดังกล่าวเราจึงเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นพื้นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ชนิดนี้ โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับรู้สาระในสิ่งที่อาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน

ประเด็นต่าง ๆ ที่เราเลือกนำเสนอ

เราประมวลข้อมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกมาไว้ในเว็บไซต์นี้หลายหัวข้อด้วยกัน ได้แก่ บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่าง ๆ พลาสติกที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร พลาสติกชนิดที่รีไซเคิลได้ ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก แหล่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกชั้นนำ และแหล่งจัดโปรโมชั่นเด็ด ๆ เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์พลาสติก โดยท่านที่สนใจสามารถเลือกเข้าไปอ่านได้ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังกล่าว

ประเภทพลาสติกชนิดที่รีไซเคิลได้

แม้บรรจุภัณฑ์พลาสติกจะเป็นอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เรา แต่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ก่อปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก โดยพลาสติกหลายประเภทต้องใช้เวลาย่อยสลายนานนับร้อยปี ทำให้กลายเป็นขยะอันตรายที่ทำลายสภาพแวดล้อมในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งแน่นอนว่ารวมทั้งประเทศไทยด้วย

ด้วยปัญหาดังกล่าว หลายประเทศจึงมีการวิจัยและหาแนวทางแก้ไขมานาน และแนวทางหนึ่งที่ยอมรับกันว่ามีประสิทธิภาพสูงในการลดปัญหา คือ การนำบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วไปรีไซเคิลและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยลดปริมาณการทิ้งเป็นขยะโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งนี้ ประเภทของพลาสติกมีทั้งชนิดที่รีไซเคิลได้และไม่ได้ โดยชนิดที่รีไซเคิลได้นั้นมีด้วยกัน 7 ประเภท ได้แก่

  1. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)
  2. พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  3. พอลิสไตรีน (PS)
  4. พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET หรือ PETE)
  5. พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  6. พอลิโพรพิลีน (PP)
  7. พลาสติกประเภทอื่นที่ไม่ใช่ 6 ประเภทข้างต้น เช่น พอลีคาร์บอเนต (PC) เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในบทความหัวข้อ “พลาสติกชนิดที่รีไซเคิลได้”