ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

      ปิดความเห็น บน ประเภทบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติกเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับความนิยมสูงเนื่องจากมีดีไซน์ให้เลือกอย่างหลากหลาย ทั้งเรื่องของสี ลวดลาย รูปแบบ และขนาด อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา พกพาหรือเคลื่อนได้ง่าย และราคาถูกหากเทียบกับผลิตภัณฑ์เดียวกันที่ทำจากวัสดุประเภทอื่น ทั้งนี้ พลาสติกที่ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ แบ่งตามรูปแบบ หรือรูปลักษณ์ ได้ 2 ประเภท คือ

1. ประเภทคงรูป

2. ประเภทอ่อนตัว

ประเภทคงรูป

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ขวดพลาสติก และถ้วยรวมทั้งถาดพลาสติก โดยกลุ่มขวดทำจากพลาสติกหลายชนิด เช่น HDPE, LDPE, PVC และ PP เป็นต้น ผลิตขึ้นรูปด้วยการอัดแบบเป่า ฉีดเป่า หรือเป่าด้วยการยืด ทั้งนี้ ขวดพลาสติกที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบันประกอบด้วย

 1. ขวด HDPE ใช้บรรจุน้ำดื่ม นมสด นมเปรี้ยว และน้ำผลไม้ เป็นต้น
 2. ขวด PET ใช้บรรจุน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม น้ำมันพืช เหล้า ไวน์ และน้ำชนิดอื่น ๆ
 3. ขวด PP นิยมใช้บรรจุน้ำเชื่อม และน้ำผลไม้ เป็นต้น
 4. ขวดหลายชั้น ทำจากพลาสติก PP และ EVOH นิยมใช้บรรจุซอส และครีมทาขนมปัง

ถ้วยและถาดพลาสติก

ใช้วิธีการผลิตแบบขึ้นรูปร้อนจากแผ่นพลาสติก มีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่

 1. ถาดโฟม EPS ไม่เป็นรูพรุน มีน้ำหนักเบา เช่น ถาดไข่ เป็นต้น
 2. ถาดและถ้วย PS ใช้บรรจุอาหารและขนมหลายอย่าง
 3. ถาดและถ้วย PP ใช้บรรจุอาหารร้อน
 4. ถาด PET ใช้บรรจุอาหารสำเร็จรูป
 5. ถ้วยและถาดหลายชั้น ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเก็บรักษาคุณภาพไว้ยาวนาน

ประเภทอ่อนตัว

เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากฟิล์มพลาสติก ส่วนใหญ่ออกแบบเป็นถุง ประกอบด้วย

 1. ถุงสำเร็จรูปพร้อมบรรจุสินค้า
 2. ถุงผลิตด้วยการขึ้นรูป และบรรจุด้วยเครื่องอัตโนมัติ